Kategorija F (traktor)

Kategorija F

IZPIT ZA TRAKTOR
IN PRIKLOPNIKE

F kategorija
  • starostna meja: za vozila do 40km/h 16 let, nad 40km/h 18 let
  • kdor že ima izpit za B kategorijo, mora za pridobitev dovoljenja za kategorijo F opraviti le tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki
  • pridobljen izpit še za: G, če izpolnjuje pogoje
G kategorija (motokultivatorji in delovni stroji)
  • starostna meja: za motokultivatorje 15 let, za delovne stroje pa 18 let

KAKO DO IZPITA

Osnova za vse kategorije. Pri posameznih kategorijah so dodatne zahteve.

1. Zdravniški pregled

Zdravniški pregled za kategorije A, B, C, D in E opravite pri specialistu medicine dela in športa. Za kategorije F, G in H pa vam lahko izda potrdilo tudi vaš osebni zdravnik – šolski zdravnik.

2. Teoretični del

Tečaj cestnoprometnih predpisov po novem zakonu traja 6 dni in sicer 4 dni oz. 16 pedagoških ur splošni del in 14 pedagoških ur za dodatni del F kategorije.

3. Prva pomoč (PP)

Organizacija Rdečega križa. Za prvo pomoč organiziramo tečaje, ki niso obvezni vendar priporočljivi. Obvezen pa je opravljen izpit, ki ga organizira Rdeči križ.

4. Teoretični del (izpitni center)

izpitni center Vozniški izpit lahko opravljate pri katerem koli izpitnem centru v Republiki Sloveniji. Od avgusta 2007 je možno teorijo oziroma praktični del opravljati pri različnih izpitnih centrih.

5. Praktični del

Praktični del obsega 23 urni program učnih vaj iz vožnje. Priporočeno je tudi opravljanje ocenjevalne vožnje oz. t.i. “društveni izpit”, ki je preslikava izpitne vožnje na izpitnem centru.

6. Prevzem vozniškega dovoljenja

Po opravljenem usposbaljanju se prijavite na izpitno vožnjo, t.i. “glavna vožnja” na izpitnem centru.

Viri:

Zakon o varnosti v cestnem prometu

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Zakon o varstvu pri delu

Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa

Za prijavo pokličite 01 518 13 56 ali 040 310 140. Lahko nam pošljete e-mail na info@as-amtk.si ali izpolnite on-line prijavnico.