Brezplačno do izpita – Nagradna igra

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  »Brezplačno do izpita«

 

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator AMTK d.o.o., na naslovu Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana, organizira nagradno igro »Brezplačno do izpita«. Nagradna igra bo potekala od 15.01.2019 do 31.03.2019.
Podjetje AMTK d.o.o. bo samo nagradno igro izvajalo na Facebook strani šole vožnje AMTK.

  1. POGOJI in NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri »Brezplačno do izpita« lahko sodelujejo vse fizične osebe (starejše od 16 let), ne glede na kraj stalnega prebivališča. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci podjetja AMTK d.o.o.
Osebe, ki želijo sodelovati v nagradni igri »Brezplačno do izpita«, lahko sodelujejo od 15.01.2019 do 31.03.2019, tako da obiščejo FB stran avtošole AMTK https://www.facebook.com/avtosolaamtk/
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
Pravico sodelovanja v nagradni igri imajo vse osebe starejše od 16 let, ki so registrirane na družbenem omrežju „Facebook” Avtošole AMTK (na spletnem mestu https://www.facebook.com/avtosolaamtk/  ).

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki zakupijo AMTK paket XL (kategorija B),  se pridružijo Facebook strani Avtošola AMTK ter potrdijo prisotnost na objavljenem dogodku »Brezplačno do izpita« ter dogodek tudi delijo med svojimi Facebook uporabniki. (https://www.facebook.com/events/2252569465024981/)
Posameznik pa si podvoji svoje možnosti, če prevzame nalepko AMTK ter le to zalepi na lastno vozilo sliko pa objavi na svojem profilu ter označi avtošolo AMTK v sami objavi.

  1. POTEK NAGRADNE IGRE

Žrebanje  bo javno. Nagradna igra se zaključi z javnim žrebanjem vseh, ki so potrdili sodelovanje v nagradni igri ter so izpolnili pogoje same nagradne igre.

  1. IZBOR NAGRAJENCA

Zmagovalec nagradne igre bo znan na objavljenem dogodku, zadnjem predavanju CPP z dvočlansko komisijo pred vsemi udeleženci nagradne igre. Pri žrebu se uporabi in objavi Ime in priimek udeleženca. Ime in priimek dobitnika nagrade bo objavljen na spletnem mestu https://www.facebook.com/avtosolaamtk/ in https://www.as-amtk.si/

Nagrajenec bo nagrado prevzel v roku 7 dni na sedežu podjetja AMTK d.o.o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana. Nagrajenec je dolžan organizatorju nagradne igre v roku 48 ur predložiti naslednje popolne osebne podatke: ime in priimek, naslov, mobilno številko. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. V primeru, da nagrajenec v roku ne posreduje zahtevanih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade.

  1. NAGRADA

Nagrada ki jo poklanja podjetje AMTK d.o.o.

Nagrada – POVRNITEV KUPNINE PAKETA XL (stroški za tečaj CPP, EK in 20 ur vožnje) v vrednosti  611 EUR

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

  1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki (in e-naslov), ki jih bo prejelo podjetje AMTK d.o.o  s strani sodelujočega, bodo namenjeni izključno za namene obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. AMTK d.o.o. lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih bo zbral v tej nagradni igri, tudi za namen promocije njenih storitev v skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Zmagovalec dovoljuje fotografiranje in snemanje ter uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za potrebe promocijske aktivnosti podjetja AMTK d.o.o.

  1. KONČNE DOLOČBE

Udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter, da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s temi Pravili nagradne igre.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo organizator nagradne igre udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu nagradne igre.

Ljubljana 15.Jan.2019