Kategorija A

Izpit za motor

IZPIT ZA MOTOR
OZ. MOTORNO KOLO

Motorna kolesa in kolesa z motorjem so vozila z dvema, tremi ali štirimi kolesi. Delijo se na štiri kategorije AM, A1, A2 in A glede na največjo moč motorja (AM tudi najvišjo hitrost) in starostno mejo za opravljanje izpita.

AM - kolesa z motorjem

• lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h
• starostna meja: 15 let
• pridobljen izpit še za: G

A1 - motorna kolesa do 125 ccm

• motorna kolesa na dveh kolesih s starnsko prikolico ali brez nje, katerih prostronina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč me presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1kW/kg, ter trikolesa. katreih moč ne presega 15kW.
• starostna meja: 16 let,
• pridobljen izpit še za: AM in G

A2 - motorna kolesa do 35kW

• motorna kolesa na dveh kolesih s starnsko prikolico ali brez nje, katerih moč motorja ne presega 35kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2kw/kg in ne izvira iz vozila z močjo 70kw ali več.
• starostna meja: 18 let
• pridobljen izpit še za: AM, A1 in G

A - motorna kolesa brez omejitev

• motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa
• starostna meja: 24 let ali 20 let, če ima kandidat 2 leti dovoljenje za A2
• starostna meja za motorna trikolesa z močjo motorja nad 15 kW: 21 let
• pridobljen izpit še za: AM, A1, A2 in G

KAKO DO IZPITA ZA MOTOR

Osnova za vse kategorije. Pri posameznih kategorijah so dodatne zahteve.

1. Zdravniški pregled

Zdravniški pregled za kategorijo A oz. motor opravite pri specialistu medicine dela in športa.

2. Teoretični del

Tečaj cestnoprometnih predpisov po novem zakonu traja 6 dni in sicer 4 dni oz. 16 pedagoških ur splošni del in 2 dni oz. 8 pedagoških ur za dodatni del A kategorije (motor). Za kategorijo AM pa so potrebne 4 dodatne pedagoške ure.

3. Prva pomoč (PP)

Organizacija Rdečega križa. Za prvo pomoč organiziramo tečaje, ki niso obvezni vendar priporočljivi. Obvezen pa je opravljen izpit, ki ga organizira Rdeči križ.

4. Teoretični del (izpitni center)

Vozniški izpit za motor lahko opravljate pri katerem koli izpitnem centru v Republiki Sloveniji. Od avgusta 2007 je možno teorijo oziroma praktični del opravljati pri različnih izpitnih centrih. V Sloveniji imamo 11 izpitnih centrov, ki so organizirani kot teritorialne izpostave javne agencije, izpiti pa se opravljajo še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji.

5. Praktični del

Praktični del obsega 23 urni program učnih vaj iz vožnje. Priporočeno je tudi opravljanje ocenjevalne vožnje oz. t.i. “društveni izpit”, ki je preslikava izpitne vožnje na izpitnem centru.

6. Prevzem vozniškega dovoljenja za motor

Po opravljenem usposbaljanju se prijavite na izpitno vožnjo, t.i. “glavna vožnja” na izpitnem centru.

Viri:

Zakon o varnosti v cestnem prometu

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Zakon o varstvu pri delu

Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa

Za prijavo na izpit za motor nas pokličite na 040-310-140 ali pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si