Kategorija B

Izpit za avto

IZPIT ZA AVTO
OZ. OSEBNO VOZILO

Med osebna vozila štejemo avtomobile, kombije, ostala dostavna vozila ter lahka štirikolesna vozila. Delijo se na dve kategoriji: B, B1 ter BE (s priklopnikom).


B - osebna vozila

• osebna vozila, katerih masa ne presega 3500kg in imajo največ 9 sedežev (8+1)
• starostna meja: 18 let.
• pridobljen izpit še za: AM, B1 in G

BE - osebna vozila s priklopnikom, ki preseže 4250kg NDM

• osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg
• pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

B-koda 96 - osebna vozila s priklopnikom, ki NE preseže 4250kg NDM

• osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg in NE presega 4250kg
• pogoj: vozniški izpit za kategorijo B

B-koda 78 - osebna vozila z avtomatskim menjalnikom

• osebna vozila, katerih masa ne presega 3500kg in imajo največ 9 sedežev (8+1) ter avtomatski menjalnik.
• starostna meja: 18 let.

B1 - lahka štirikolesna vozila

• lahka štirikolesna vozila, katerih masa ne presega 400kg, če so namenjena za prevoz potnikov in 550kg, če so namenjena za prevoz tovora
• starostna meja: 16 let
• pridobljen izpit še za: AM in G

KAKO DO IZPITA ZA AVTO

Osnova za vse kategorije. Pri posameznih kategorijah so dodatne zahteve.

1. Zdravniški pregled

Zdravniški pregled za kategorijo B (avto) opravite pri specialistu medicine dela in športa.

2. Teoretični del

Tečaj cestnoprometnih predpisov (CPP) po novem zakonu traja 6 dni. In sicer 4 dni oz. 16 pedagoških ur splošni del in 2 dni oz. 8 pedagoških ur za dodatni del B kategorije. Za kategorijo BE so potrebne 4 dodatne pedagoške ure. Udeležba na tečaju mora biti 100%.

3. Prva pomoč (PP)

Organizacija Rdečega križa. Za prvo pomoč organiziramo tečaje, ki niso obvezni vendar priporočljivi. Obvezen pa je opravljen izpit, ki ga organizira Rdeči križ.

4. Teoretični del (izpitni center)

Vozniški izpit za avto lahko opravljate pri katerem koli izpitnem centru v Republiki Sloveniji. Od avgusta 2007 je možno teorijo oziroma praktični del opravljati pri različnih izpitnih centrih. V Sloveniji imamo 11 izpitnih centrov, ki so organizirani kot teritorialne izpostave javne agencije, izpiti pa se opravljajo še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji.

5. Praktični del

Praktični del izpita za avto obsega 23 urni program učnih vaj iz vožnje. Priporočeno je tudi opravljanje ocenjevalne vožnje oz. t.i. “društveni izpit”, ki je preslikava izpitne vožnje na izpitnem centru.

6. Prevzem vozniškega dovoljenja

Po opravljenem usposbaljanju se prijavite na izpitno vožnjo, t.i. “glavna vožnja” na izpitnem centru.

Viri:

Zakon o varnosti v cestnem prometu

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Zakon o varstvu pri delu

Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa

Za prijavo na izpit za avto nas pokličite na 01 518 13 56, 040-310-140, pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si ali izpolnite on-line prijavnico.