Kategorija D

Kategorija D

IZPIT ZA AVTOBUS

D - avtobus
 • vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev (navzgor neomejeno)
 • starostna meja: 24 let ali 21 let s temeljno kvalifikacijo
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta in vozniško dovoljenje C ali D1
 • pridobljen izpit še za: D1
DE - avtobus s priklopnikom
 • vozila kategorije D s priklopnikom, katerega masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo D
D1 - avtobus 16+1
 • vozila za prevoz potnikov, ki imaji poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev in v dolžino ne presegajo 8 metrov
 • starostna meja: 21 let
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta ali vozniško dovoljenje C ali C1
D1E - avtobus 16+1 s priklopnikom
 • vozila kategorije D1 s priklopnikom, katerega masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo D1

KAKO DO IZPITA

Osnova za vse kategorije. Pri posameznih kategorijah so dodatne zahteve.

1. Zdravniški pregled

Zdravniški pregled za kategorije A, B, C, D in E opravite pri specialistu medicine dela in športa. Za kategorije F, G in H pa vam lahko izda potrdilo tudi vaš osebni zdravnik – šolski zdravnik.

2. Teoretični del

Tečaj cestnoprometnih predpisov po novem zakonu traja 6 dni in sicer 4 dni oz. 16 pedagoških ur splošni del in 2 dni oz. 8 pedagoških ur za dodatni del D kategorije. Za kategorije D1E in DE pa 4 dodatne pedagoške ure.

3. Prva pomoč (PP)

Organizacija Rdečega križa. Za prvo pomoč organiziramo tečaje, ki niso obvezni vendar priporočljivi. Obvezen pa je opravljen izpit, ki ga organizira Rdeči križ.

4. Teoretični del (izpitni center)

izpitni center Vozniški izpit lahko opravljate pri katerem koli izpitnem centru v Republiki Sloveniji. Od avgusta 2007 je možno teorijo oziroma praktični del opravljati pri različnih izpitnih centrih.

5. Praktični del

Praktični del obsega 23 urni program učnih vaj iz vožnje. Priporočeno je tudi opravljanje ocenjevalne vožnje oz. t.i. “društveni izpit”, ki je preslikava izpitne vožnje na izpitnem centru.

6. Prevzem vozniškega dovoljenja

Po opravljenem usposbaljanju se prijavite na izpitno vožnjo, t.i. “glavna vožnja” na izpitnem centru.

Viri:

Zakon o varnosti v cestnem prometu

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Zakon o varstvu pri delu

Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa

Za prijavo nas pokličite na 01 518 13 56, 040-310-140, pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si ali izpolnite on-line prijavnico.