Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja AMTK d.o.o.

AMTK d.o.o. Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe pogojev, kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca in v uradnih prostorih izvajalca.

Izvajalec

Izvajalec storitev je AMTK, podjetje za usposabljanje voznikov motornih vozil, d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) in je v zasebni lasti ter ustanovljeno z domačim kapitalom. Podjetje se ukvarja z dejavnostjo šol voženj. Sedež podjetja je v Ljubljani, na Litostrojski 40a.

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Izvajalec se zavezuje, da podatki, ki jih kandidati posredujejo preko spletne strani www.as-amtk.si, preko vpisnega lista ali na kakšen drug način, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam. Osebni podatki kandidatov bodo uporabljeni le za delovanje izvajalca.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec redno skrbi za vzdrževanje spletnih strani, kljub temu pa ne jamči za ažurnost in točnost vseh objavljenih informacij. Vse javno objavljene informacije, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje ne sprejema odgovornosti za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. Vsak kandidat se je dolžan ozavestiti glede pogojev. Z vpisom v šolo vožnje se smatra, da je kandidat sprejel dejstvo, da bo upošteval splošne pogoje poslovanja AMTK d.o.o., kot tudi veljavno zakonodajo!

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih poseduje izvajalec, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Storitve

Izvajalec ponuja teoretični in praktični del usposabljanj za pridobitev vozniškega izpita različnih kategorij. Teoretični del usposabljanja je sestavljen iz zakonsko predpisanega tečaja za posamezno kategorijo. Za udeležbo na tečaju mora kandidat predložiti veljaven osebni dokument. Za opravljanje teoretičnega dela izpita na Javni agenciji RS za varnost v prometu, je na predavanjih obvezna 100% prisotnost kandidata. Praktični del usposabljanja (vožnja pri izvajalcu) obsega zakonsko predpisane ure učnega programa.

Cene in plačilo storitev

Cene vseh storitev izvajalca so navedene v EUR in vključujejo DDV. Cene storitev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vse ugodnosti, popusti in cenovno ugodnejši paketi veljajo zgolj v primeru, da kandidat storitve opravi pri izvajalcu. V primeru, da se kandidat odloči zamenjati izvajalca oz. šolo vožnje, je kanditat dolžan poravnati razliko do rednih cen storitev po trenutno veljavnem ceniku. Šele nato se mu lahko v roku 30 dni, od prejema izvirnka podpisanega dobropisa, vrne preostanek vplačila z odbitkom po rednih cenah, že opravljenih storitev. Popuste ali druge ugodnosti ni možno obračunati na storitve, ki že vključujejo popuste.

Plačilo storitev je obvezno pri vpisu k izvajalcu oz. najkasneje pred pričetkom izvajanja storitev. Plačila so možna z gotovino ali plačilnimi karticami MAESTRO, VISA, DINERS, MASTERCARD (na sedežu podjetja) ali na TRR podjetja, številka.

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko izvede vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Kandidatom z neporavnanimi obveznostmi izvajalec ne nudi nadaljnjih storitev in zadrži listine, ki so vezane na vozniško dovoljenje.

Pogoj za opravljanje izpitne vožnje (glavna vožnja na izpitnem centru) so poravnane vse obveznosti do izvajalca, vključno s plačilom izpitne ure vožnje.

Vračilo in preklici

Vračilo denarja po 3 mesecih od datuma plačila ni možno prav tako vse vplačane storitve veljajo 1 leto od datuma vplačila. V primeru, da kandidat v tem času, zaradi izrednih okoliščin oz. objektivnih razlogov (daljša bolezen od 3 mesecev ali nezmožnost opravljanja izpita, z izvirniki dokazil, kot so zdr. potrdilo, selitev, študij ali karkoli podobnega NI razlog za vračilo denarja) ne more opraviti vplačanega usposabljanja, se izvajalec, na podlagi pisne prošnje kandidata z dokazili, odloči v roku 15 delovnih dni o podaljšanju roka veljavnosti koriščenja storitev oz. o morebitnem vračilu. Izvajalec v roku 15 delovnih dni poda pismeni odgovor na prošnjo.

Vračilo preplačil za ure voženj ni mogoče. V kolikor je kandidat uspešno opravil izpitno vožnjo ter vplačal več ur voženj, kot jih je dejansko odvozil, lahko preplačane ure odvozi naknadno kot kondicijske ure ali nekoriščene ure prenese na drugega kandidata pri izvajalcu

Pritožbe in spori

Izvajalec spoštuje vso veljavno zakonodajo v RS in EU. Morebiten ugovor mora kandidat podati pisno oz. preko e-pošte na naslov: info@as-amtk.si. Izvajalec mora v 15 delovnih dneh potrditi, da je prejel ugovor in podati odgovor. Za morebitne nerešene ugovore oz. spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Odgovornost kandidata

Udeležba na vseh usposabljanjih je na lastno odgovornost kandidata. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode, poškodbe, kot tudi ne za odtujitve ali izgube osebnih predmetov kandidatov. Z vpisom v šolo vožnje izvajalca, kandidat potrjuje, da kot udeleženec v usposabljanju nosi odgovornost za nezgodo, poškodbe sebe ali drugih udeležencev v času usposabljanja, kot tudi za krajo ali izgubo osebnih predmetov. Odgovornost nosi tudi za povračilo morebitnih vseh nastalih stroškov škode.

Kandidat se obveže, da bo na vsaki uri vožnje zagotovil svoj evidenčni karton, veljaven izvirnik zdravniškega spričevala, veljaven osebni dokument ter morebitne pripomočke, obvezne za vožnjo (očala ipd). Prav tako se obvezuje, da ne bo nosil sončnih očal, žvečil ali jedel med usposabljanjem, da bo vozil v primerni obutvi in nikoli pod vplivom alkohola oz. drugih substanc, ki bi lahko vplivale na varno vožnjo oz. poučevanje.

Ljubljana, 3.1.2017