TEČAJ VARNE VOŽNJE (AVTO)

Vsi, ki ste pridobili vozniško dovoljenje za A ali B kategorijo motornih vozil po 13.8.2010 se od 01.07.2011 lahko udeležujete vadbe varne vožnje po novem pravilniku.
Zakon narekuje obvezno udeležbo na vadbi varne vožnje najmanj 4 mesece po pridobitvi vozniškega dovoljenja in to znotraj obdobja, ko smo voznik začetnik. Tečaji se izvajajo v enem dnevu v skupinah do 12 oseb in traja od 8 do 9 šolskih ur.

PRIJAVI SE NA TEČAJ VARNE VOŽNJE           KONTAKT

TERMINI TEČAJEV VARNE VOŽNJE ZA AVTO

Termini so objavljeni na povezavi www.varnavoznja.eu.
Tečaj se izvaja na poligonu varne vožnje Blagomix v Logatcu,
IOC Zapolje. 

Za prijavo prosimo pokličite na 051/223-161 ali 041/527-650.

Prijavi se zdaj! OBVEZNA PRIJAVA NA TEČAJ VSAJ 3DNI PREJ!
Info@varnavoznja.eu

Varna vožnja za voznike začetnike ali povratnike, poligon Ljubečna pri Celju, ali Logatec pod vodstvom izkušenih trenerjev varne  vožnje.

Cena za mlade voznike: 125€
Cena za povratnike: 220€ – 250€

ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA UDELEŽENCEV OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA.
Logatec 051 799 148, 041 873 548,  varnavoznjakarliklavzar@gmail.com
Ljubečna 031 618 926 ali 041 632 513, info@zsam-celje.si

PROGRAM TEČAJA

TEORETIČNI DEL

Traja eno šolsko uro oziroma 45 min. Razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.

PRAKTIČNI DEL

Traja šest šolskih ur oziroma 4h 15 min. Poteka na poligonu, udeleženci pa se ga udeležite z lastnimi vozili, lahko pa si vozilo sposodite tudi pri nas na poligonu. Cena najema vozila je 40€ in plačilo je možno le z gotovino! Praktičen del obsega več praktičnih vaj, udeleženci pa ste s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže s svojim vozilom. Udeleženci mu nato sledite drug za drugim, inštruktor pa spremlja vsak vaš gib in vam sproti daje navodila za izboljšanje vašega odziva na nastalo situacijo.

SKUPINSKA DELAVNICA

Skupinska delavnica traja 3 šolske ure. Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, se udeleženci seznanite z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji.

Cena programa je 125,00 € z ddv (določena s strani države – RS).

Za prijavo na tečaj varne vožnje nas pokličite na 01 518 13 56, 040-310-140, pošljite email sporočilo na info@as-amtk.si ali izpolnite on-line prijavnico.

Izbris kazenskih točk

Z zakonom o voznikih je uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v treh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk, (voznik začetnik pa ne preseže šest kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk (Ministrstvo za pravosodje), ki mu iz evidence izbriše kazenske točke.

PRIMER 1

Voznik je pridobil 3 kazenske točke zaradi prekoračitve hitrosti in 3 kazenske točke, ker je obračal vozilo na mestu, kjer je obračanje prepovedano. Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo«. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke.

 

PRIMER 2

Voznik je pridobil 5 kazenskih točk zaradi prehitevanja vozila po odstavnem pasu na avtocesti ter 8 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola in je imel v organizmu 0,60 grama alkohola na kilogram krvi (cca 0,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku«, ker je kazenske točke pridobil tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v treh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke. V takšnem primeru si z udeležbo na »Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo« ne bo mogel izbrisati kazenskih točk iz evidence.

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

Voznik, ki v organizmu ne sme imeti alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik,…): če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Drug voznik: če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik potrdilo o udeležbi na svetovanju, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke. Zdravstvenega pregleda s svetovanjem za izbris kazenskih točk se ne more udeležiti voznik, ki je presegel zgoraj omenjene mejne vrednosti.

Voznik, ki je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, se lahko udeleži Rehabilitacijskega programa, ki ga na podlagi ugotovitev predhodnega kontrolnega zdravstvenega pregleda določi zdravnik (pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti).

Voznik potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke. Omejitev je le-ta, da se vozniku štiri kazenske točke lahko izbrišejo le enkrat v treh letih, ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ali je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa.