ponedeljek: 13:00–17:00 // sreda-četrtek : 10:00–14:00 // torek-petek-vikendi: Zaprto

Izpit za upravljanje viličarja

 
Uposabljanje poteka individualno z vsakim kandidatom – po principu opravljanja izpita za avto (ure varne vožnje na poligonu) – opravili boste toliko ur, dokler inštruktor ne bo ocenil, da ste popolnoma usposobljeni za samostojno varno delo z viličarjem in vas napotil na izpitno vožnjo.

 

 

Tečaj je namenjen osebam, ki se želijo usposobiti za delo z viličarjem, da bodo v svojem delovnem okolju znali varno upravljati z dvižno napravo. In bodo za upravljanje z viličarjem imeli ustrezna znanja ter izpit.

TEORETIČNI DEL

 • osnove varnosti in zdravja pri delu
 • osnove varstva pred požarom
 • pravne osnove iz varnosti in zdravja pri delu za viličariste, s pregledom osnovnih predpisov s področja internega trasnporta
 • transport in transportne naprave
 • človek v transportu in v odnosu s transportnimi napravami
 • viličarji – delitev viličarjev, sestavni deli viličarja, nazivna vrednost – nosilnost viličarja
 • diagram nosilnosti, nazivna dolžina – točka težiščnice, višina dviganja – dvižna višina
 • gabarit dimenzije viličarja, prosta dvižna višina, radij obračanja)
 • transportne poti
 • vzdrževanje viličarja: (dnevni pregled, redni preventivni pregled, tekoča popravila, periodični pregled in preizkus delovne opreme, generalna popravila)
 • postopek delovnih operacij pri dviganju določenega tovora in pri odlaganju
 • uporaba osebne varovalne opreme
 • varnostna določila in navodila

PRAKTIČNI DEL

 • praktičen prikaz pravilne varne vožnje in upravljanja z viličarjem – nalaganje, odlaganje, vožnja s tovorom
 • praktični preizkus znanja

TRAJANJE PROGRAMA

 • Število ur teoretičnega in praktičnega dela tečaja je prilagojeno znanju kandidatov.
 • Teoretično uposabljanje poteka na terenu v kombinaciji s praktičnim.
 • Učno gradivo prejmete na prvi uri.
 

POGOJ ZA UDELEŽBO NA IZPITU

 • starost najmanj 18 let
 • vozniški izpit B kategorije ali veljavno pozitivno zdravniško spričevalo
 • kandidat mora ob koncu tečaja predložiti osebno fotografijo v velikosti kot za osebno izkaznico

IZPIT

 

Zaključni izpit za viličarista obsega teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu se opravi preizkus znanja v pisni obliki z reševanjem testnih vprašalnikov. Za uspešno opravljen preizkus znanja se šteje, če kandidat pravilno odgovori na 80 % vprašanj. V primeru nedoseganja zahtev ima kandidat možnost, da opravi ustni preizkus v roku enega meseca. Pogoj, da lahko kandidat pristopi k praktičnemu preizkusu znanja je uspešno opravljen teoretični del. Pri preizkusu se izvajajo že vnaprej pripravljene praktične naloge, pravilna izvedba posameznih faz pa se ustrezno ocenjuje. Kandidat mora za uspešno opravljeno usposabljanje opraviti vse naložene naloge s strani inštruktorja varno in brez nevarnosti zase ali za druge osebe.

Izvajalci so strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu – dipl. ing. varstva pri delu ali univ. dipl. ing. strojništva s strokovnim izpitom iz varstva pri delu.
Go To Top