ponedeljek: 13:00–17:00 // sreda-četrtek : 10:00–14:00 // torek-petek-vikendi: Zaprto

Prepis tujega vozniškega dovoljenja

 

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko

 

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se po določbi 61. člena Zakona o voznikih lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tujcu, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, in državljanu Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.).

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kvalitete izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov, ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi.

Zamenjava se opravi na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

 

Dodatne informacije

Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kvalitete izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov, ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi. Te države so države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška Švica.

 

Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.

 

Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in točki 1a. tarifne številke 22 Zakona o upravnih taksah, kar znaša 18,14 EUR.

Strošek obrazca vozniškega dovoljenja znaša 3,27 EUR.

 

Povezave

Go To Top