ponedeljek: 13:00–17:00 // sreda-četrtek : 10:00–14:00 // torek-petek-vikendi: Zaprto

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja AMTK d.o.o.

  1. UVODNE DOLOČBE

Šola vožnje AMTK d.o.o., je na podlagi registrirane dejavnosti na Javni agenciji Republike Slovenije izvaja dejavnosti in storitve šole vožnje in izobraževanje oziroma poučevanje kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja.

Dejavnost in storitve šole vožnje urejata Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/11, 38/13, 105/13 in 85/16 – Zvoz – 1) in Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/ 17, 21/18).


  1. STORITVE

Šola vožnje AMTK d.o.o. ponuja teoretični in praktični del usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Teoretični del usposabljanja je sestavljen iz zakonsko predpisanega tečaja za posamezno kategorijo. Za udeležbo na tečaju mora kandidat predložiti veljaven osebni dokument ter izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za udeležbo na tečaju. Za potrditev o zaključenem tečaju mora kandidat izpolniti zakonsko predvideno prisotnost na tečaju. Praktični del usposabljanja (vožnje pri izvajalcu) pa obsega zakonsko predpisan program oziroma učne ure vožnje.

  1.  
  2. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST

Šola vožnje AMTK d.o.o. se zavezuje, da podatki, ki jih pridobi od kandidata preko vpisnega lista ali pa na kakršen koli drugi način, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam, temveč se bodo uporabljali izključno za potrebe dejavnosti šole vožnje. Vsi podatki se bodo obravnavali zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili pridobljeni. Prav tako bodo pridobljeni podatki skrbno varovani pred izgubo, zlorabo ter nepooblaščenim dostopom. Hranili se bodo le do izpolnitve namena, za katerega so bili izbrani oziroma v zakonsko predpisanemu roku.


  1. CENE IN PLAČILO STORITEV

Cene vseh storitev Šole vožnje AMTK d.o.o. so navedene v EUR ter vključujejo DDV. Izvajalec je davčni zavezanec za DDV. Cene storitev se lahko spreminjajo brez predhodnega opozorila.

Plačila storitev so možna z gotovino in nakazilom na TRR izvajalca.

Vse ugodnosti in popusti ter ugodnejši paketi veljajo zgolj v primeru, da kandat storitev opravi pri izvajalcu. V primeru, da se kandidat odloči zamenjati izvajalca oz. šolo vožnje, je kandidat dolžan poravnati razliko do rednih cen storitev pri izvajalcih. Popuste in druge ugodnosti ni možno obračunati na storitve, ki že vključujejo popuste.

Vsa vplačila veljajo 1 leto od datuma vplačila. V primeru, da kandidat v tem času ne izkoristi vplačane storitve le te po tem času propadejo.

V primeru, da stranka zaradi izrednih okoliščin (na primer: daljše bolezni, ki jo izkaže z zdravniškim potrdilom, nepredvidljive situacije, profesionalni športnik oz. druge nepredvidljive obveznosti, ki je ni bilo mogoče preprečiti, ki se jo dokaže z potrdilom) nikakor ne more opraviti že plačane storitve, se na zahtevo in z dogovorom, že vplačani znesek vrne na njen TRR v roku 15 dni po odobritvi in dogovoru z stranko.

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko uporabi vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Stranki se v tem primeru tudi ne nudijo nadaljnje storitve, dokler se obveznosti ne poravnajo.


  1. PRITOŽBE IN SPORI

Izvajalec spoštuje veljavno zakonodajo v RS in EU in si prizadeva po najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da to ni izvedljivo, mora stranka izvajalcu ugovor posredovati pisno oziroma preko e-pošte (info@as-amtk.si). Izvajalec bo potrdil, da je prejel pošto in podal odgovor. Za morebitne nerešene spore pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

  1. ODGOVORNOST

Praktičnega tečaja se stranka (tečajnik) udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj oz. vpisom v šolo vožnje udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu zaradi lastne malomarnosti, namena oz. naklepa. Isto velja za izgubo oziroma krajo osebnih predmetov. V naštetih primerih nosi tečajnik odgovornost za nastale stroške sam. Ponudnik bo sicer kar najbolje poskrbel za varnost pri usposabljanju tako na teoretičnem kot praktičnem delu.


  1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Šole vožnje AMTK d.o.o. ter v poslovnih prostorih šole vožnje.

Šola vožnje AMTK d.o.o. ima pravico, da te splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni. O spremembi je šola vožnje dolžna stranke obvestiti z:

  • obvestilom na spletni strani,
  • obvestilom v poslovnem prostoru.

 

V Ljubljani, 31.1.2023Go To Top