Zdravniški pregled

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Zdravniški pregled - izpit
Na zdravniškem pregledu za vozniški izpit se ugotavlja, ali je kandidat za voznika ali voznik motornega vozila tako telesno kot tudi duševno zmožen za vožnjo motornega vozila. Zdravniški pregled bodočega voznika, to je kandidata za voznika oziroma voznika motornega vozila, morajo opraviti kandidati za voznike motornih vozil pred začetkom praktičnega dela usposabljanja.

Po opravljenem zdravstvniškem  pregledu vam izvajalec zdravstvene dejavnosti izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, katerega veljavnost je tri let (razen če seveda zdravnik ne odloči drugače). Zdravniške preglede bodočih voznikov izvajajo priglašeni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa. Seznam s kontaktnimi podatkise nahaja nižje na tej strani.

Zdravniški pregled kandidatov za voznike in voznikov se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik. Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pred izdajo zdravniškega spričevala, glede na rezultate pregleda in pregleda zdravstvene dokumentacije, napoti kandidata za voznika in voznika motornega vozila na pregled še k drugemu zdravniku specialistu ali psihologu.

Zdravniške preglede za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznike v primeru, da so ob prejšnjem pregledu imeli zdravstvene omejitve, zaradi katerih jim je bilo izdano dovoljenje z omejeno veljavnostjo, izvajajo priglašeni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa.

KONTAKTI

SEZNAM IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, KI OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENE PREGLEDE KANDIDATOV ZA VOZNIKE IN VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

POVEZAVA izvajalcev

POVRATNIKI

SEZNAM KONTROLNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL

POVEZAVA izvajalcev 

Dodatne informacije pregledov

Rehabilitacijski program