Voznik začetnik

Voznik začetnik
Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

Ko oseba pridobi vozniško dovoljenje, je zaradi pomanjkanja izkušenj in običajno tudi mladosti ni mogoče imeti za enakovredno izkušenim in zrelejšim voznikom. V obdobju po pridobitvi vozniškega dovoljenja, ki traja od nekaj mesecev do leta ali dveh, je verjetnost za vpletenost v prometno nesrečo nekajkrat večja od povprečja celotne populacije. Z vpeljavo statusa voznika začetnika se z različnimi omejitvami ter zahtevami po pridobitvi dodatnih znanj in spretnosti skuša ta nadpovprečna izpostavljenost voznikov čim bolj zmanjšati.

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki se ga lahko udeleži po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Program vključuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

DODATNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZAČETNIKOV

Zakon o voznikih določa kot vsebino obveznega programa dodatnega usposabljanja voznika začetnika dva programska sklopa, to sta vadba varne vožnje ter udeležba na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Oba sklopa morata biti opravljena do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika začetnika.

Izvajanje programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa zagotavljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Izvajalca zainteresirani voznik začetnik izbere po lastnem preudarku in sam plača tudi ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Programa dodatnega usposabljanja se mora voznik začetnik udeležiti po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Čas štirih mesecev je potreben, da voznik začetnik spozna lastno vožnjo, svoje sposobnosti in druge značilnosti vožnje ter se seznani s posledicami in z najpogostejšimi razlogi različnih tveganj in nevarnosti na cesti. Prepoznavanje svojih osebnostnih značilnosti pri vožnji, svojih sposobnosti, svojega zaznavanja in predvidevanja nevarnosti in tveganj pri vožnji, je predpogoj za smiselnost udeležbe na programu voznika začetnika.

To pomeni, da se voznik začetnik programa ne udeleži prezgodaj, preden ima samostojno prevoženih nekaj tisoč kilometrov, vendar naj z udeležbo na programu tudi ne odlaša. To mu bo omogočilo takojšnje podaljšanje vozniškega dovoljenja in izogib nevšečnostim zaradi morebitne daljše čakalne dobe za udeležbo v programu, udeležba pa je nujna za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vir: AVP, https://www.avp-rs.si/vozniki-in-vozniski-izpiti/voznik-zacetnik/